31 70%

Tôi đã nghĩ về cô bạn của mình, Ami-chan, người đã là bạn gái của một người bạn từ lâu rồi… nhưng cô ấy không thuộc về tôi… Tôi muốn có tất cả mọi thứ của cô ấy… để thực hiện những tâm tư không thể kìm lại này, tôi đã mua một loại thuốc kích dục trên mạng. Không có bảo đảm rằng nó sẽ hoạt động thực sự… nhưng tôi đã quyết định dùng thuốc đó. Kết quả là… hiệu quả tuyệt vời, cơ thể nhạy cảm của cô ấy đã biến đổi và chỉ cần chạm vào một chút là cô ấy đã reo lên. Chỉ cần thụ động là cô ấy đã xuất khẩu ngay lập tức. Ghi chép về hai ngày tôi đã làm tình thoải mái với Ami-chan yêu quý, ngâm cô ấy trong thuốc kích dục. Tất cả các giác quan kết nối với âm đạo của cô ấy… một khi đã nghiện, không thể quay trở lại được…