36 76%

Sau khi được giao nhiệm vụ thương lượng quan trọng liên quan đến vận động xã hội, Sayuri đã phải đi công tác. Lý do mà cô được giao nhiệm vụ này là vì ông chủ Yoshimura của đối tác thương lượng đã trở nên nổi tiếng với tình yêu đối với phụ nữ và tính khí kiêu ngạo của mình. Với hy vọng thành công trong giao dịch, Sayuri, người được coi là người đẹp nhất trong công ty, đã được đưa đi cùng. Tuy nhiên, khi buổi tiếp đã bắt đầu, cô phải chịu đựng sự xúc phạm và sự nhục nhã trong cuộc tiếp đãi tình dục trước mắt đồng nghiệp. Sau khi vượt qua cuộc tiếp đãi tình dục quấy rối, cô quay về nơi lưu trú, nhưng cuộc tiếp đãi tình dục với Yoshimura chỉ mới bắt đầu…