16 75%

Tôi có một người anh rể. Chính xác hơn, có thể gọi anh ấy là người anh rể cũ. Mẹ tái hôn và tôi có một người anh trai. Khi tôi bị bắt nạt, anh ấy đã đến giúp đỡ tôi. Từ lúc đó, tôi đã thích anh ấy. Tôi đã làm mẹ khó xử bằng cách hỏi: “Liệu tôi có thể kết hôn với người anh trai không?” Sau đó… mẹ lại ly hôn và tôi và anh trai chia xa nhau. … Khi buồn, tôi lại nhớ anh ấy.